สินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >>> ฮิญาบมีหน้า

ฮิญาบมีหน้า


ฮิญาบไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีฟ้าเข้ม-สีฟ้าอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000006
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีฟ้าเข้ม ตัวผ้าเป็นสีฟ้าอ่อน มีช่อดอกปักสีฟ้าเดินดิ้นสีเงินปักทาบระหว่างด้านหน้าและตัวผ้า ลายริมเล็ก ด้านหลังเป็นลายช่อดอกแต่งด้วยลาย
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีชมพูเข้ม-ชมพูอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000001
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีชมพูเข้ม ตัวผ้าเป็นสีชมพูอ่อน ด้านบนปักลายช่อดอกไม้แปะระหว่างหน้าและตัวผ้าดูกลมกลืนกัน ลายริมปักลายโยงเดินดิ้นสีเงิน
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีฟ้าเข้ม-ฟ้าอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000081
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีฟ้าเข้ม-ฟ้าอ่อน)ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีฟ้าเข้ม ตัวผ้าสีฟ้าอ่อนรอยต่อระหว่างด้านหน้าและตัวผ้าปักช่อดอกติดเลื่อมและลูกปัดตัวผ้าลายริมปักลายโค้งเจาะริม มีช่อด
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วสีขาวแบบมีหน้าสองสี (สีครีม-สีครีม) (สั่งทำ)
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000134
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีครีม-สีครีม)ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีครีม ตัวผ้าสีครีมรอยต่อระหว่างด้านหน้าและตัวผ้าปักช่อดอกตัวผ้าลายริมปักลายโค้งเจาะริม มีช่อดอกเล็กๆ เดินดิ้นเงินรอบผืน
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (ชมพูอ่อน-ชมพูบานเย็น) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000143
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (ชมพูอ่อน-บานเย็น)ฮิญาบขนาด 105x105 ซม.ด้านหน้าหมวกเป็นสีชมพูอ่อน ตัวผ้าเป็นสีชมพูบานเย็นรอยต่อระหว่างตัวผ้าและหน้าหมวกปักช่อดอกกุหลาบเข้ากับช่อดอกหลัง ติดคริสตัลสี
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเหลืองเข้ม-เหลืองอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000135
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเหลืองเข้ม-เหลืองอ่อน)ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีเหลืองเข้ม ตัวผ้าสีเหลืองอ่อนรอยต่อระหว่างด้านหน้าและตัวผ้าปักช่อดอกเดินดิ้นสีทองตัวผ้าลายริมปักลา
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีชมพู-ชมพู) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000140
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีชมพู-ชมพู)ฮิญาบผ้าไหมแก้ว ขนาด 105x 105 ซม.ด้านหน้าหมวกและตัวผ้าสีชมพูหวาน ลายริมโค้งเดินดิ้นสีทองรอยต่อระหว่างตัวผ้าและหน้าหมวกปักช่อดอกกุหลาบเข้ากับช
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้้วแบบมีหน้าสองสี (สีชมพูอ่อน-ชมพูบานเย็น) (สั่งทำ)
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000144
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีชมพู-ชมพูบานเย็น)ฮิญาบผ้าไหมแก้ว ขนาด 105 x 105 ซม.ด้านหน้าหมวกสีชมพูอ่อน ตัวผ้าสีชมพูบานเย็น ลายริมโค้งปักดิ้นสีเงินรอยต่อระหว่างตัวผ้าและหน้าหมวกปั
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสองสี สีแดงเลือดหมู-สีแดงเลือดหมู (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000306
ฮิญาบผ้าไหมแก้วสีแดงเลือดหมูมีหน้า ขนาด 105 x 105 ซม.<br> ด้านหน้าด้านหน้าปักช่อดอกติดระหว่างหน้าหมวกและตัวผ้า รมปักลวดลายขนาดเล็ก
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสองสี (สีเทา-สีเทา) ด้านบนปักลาย ติดเพชร (สั่งทำ)
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000305
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีเทา-สีเทา) ติดเพชรด้านหน้า ปักช่อดอกด้านหน้าดิ้นสีเงิน ขนาด 105 x105 เมตร
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเขียวอมฟ้า-ดำ) ด้านหลังรองผ้าแก้ว (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000215
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี (สีเขียวอมฟ้า-ดำ)ขนาด 105 x 105 ซม. ริมปักลายโค้งด้วยไหมเขียวเดินดิ้นสีเงินพร้อมช่อดอกรอบผืน ด้านหลังปักช่อดอกรองผ้าแก้วด้านหน้าหมวกปักลายเช
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเขียวอมฟ้า-ดำ) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000028
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี (สีเขียวอมฟ้า-ดำ) ขนาด 105 x 105 ซม. ริมปักลายโค้งด้วยไหมสีเขียวเดินดิ้นสีเงินพร้อมช่อดอกเลื้อยรอบผืน
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีเทาควันบุหรี่ ปักช่อดอกด้านหน้า (สังทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000376
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีเทาควันบุหรี่ ปักช่อดอกด้านหน้า ริมปักลายเล็ก เดินดิ้นสีเงิน
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีดำ ปักช่อดอกด้านหน้า เดินดิ้นสีเงิน (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000377
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีดำ ปักช่อดอกด้านหน้า เดินดิ้นสีเงิน ขนาด 105 x 105 ซม.
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีฟ้าอ่อน-ขาว) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000002
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีฟ้าอ่อนตัวผ้าเป็นสีขาว ลายริมปักลายดอกแบบตุ้งติ้งด้วยสีฟ้าอ่อน เดินดิ้นสีเงิน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบลายเล็กๆ
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเหลืองเข้ม-เหลืองอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000136
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีเหลืองเข้ม-เหลืองอ่อน)ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีเหลืองเข้ม ตัวผ้าสีเหลืองอ่อนรอยต่อระหว่างด้านหน้าและตัวผ้าปักช่อดอกตัวผ้าลายริมปักลายใบไม้เล็กๆ เดินดิ้นสีทอง
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสองสี สีชมพูอมม่วง-สีชมพูอมม่วง (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000252
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสองสี สีชมพูอมม่วง-สีชมพูอมม่วง ปักช่อดอก ติดลูกปัดขนาด 105 x 105 ซม.ด้านหน้าเป็นผ้าสีชมพูอ่อน ตัวผ้าสีชมพูอมม่วงลายริมปักช่อดอกรอบผืน มีช่อดอกด้านหลังเดินดิ้นสี
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีชมพูอ่อน-ชมพูอมม่วง) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000195
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีชมพูอ่อน-ชมพูอมม่วง)ขนาด 105 x 105 ซม.ด้านหน้าเป็นผ้าสีชมพูอ่อน ตัวผ้าสีชมพูอมม่วงลายริมปักช่อดอกรอบผืน มีช่อดอกด้านหลักเดินดิ้นสีชมพูบานเย็นรอย
  Tell a Friend
ฮิญาบมีหน้าแบบสองสี (สีดำ-ดำ) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000139
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสองสี (สีดำ-ดำ)ขนาด 105 x105 ซม. หน้าหมวกติดคริสตัล รอยต่อระหว่างหน้าหมวกปักช่อดอกขนาดกำลังดีที่ช่อดอกเดินดิ้นสีเงินภายในดอกติดคริสตัล ลายริมโค้งเดินดิ้นสีเงิน
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีดำ-ดำ) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000075
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี ด้านหน้าหมวกเป็นสีดำตัวผ้าสีดำ ขนาด 100 x 100 ซม.รอยต่อระหว่างหน้าหมวกและตัวผ้าปักช่อดอกไม้สีดำเดินดิ้นสีทองลายริมเล็กๆ ด้านหลังมีลายช่อดอก เดินดิ้นสีทอง
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีชมพูเข้ม-ชมพูอ่อน) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000004
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี ขนาด 100 x 100 ซม.ด้านหน้าสีชมพูเข้ม ตัวผ้าสีชมพูอ่อน มีช่อดอกปักสีชมพูเดินดิ้นสีชมพูทาบระหว่างด้านหน้าและตัวผ้า ลายริมปักลายเล็กและเดินด้วยดิ้นสีชมพู เหมาะสำห
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีฟ้าอ่อน-ขาว) (สั่งทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000003
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสี ขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีฟ้าอ่อน ตัวผ้าสีขาวปักลายเล็ก มีช่อดอกสีขาวปักทาบระหว่างด้านหน้าและตัวผ้า ด้านหลังเป็นลายพัดติดลูกปัดและเลื่อม
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าแบบสองสี (สีน้ำตาล-สีเหลืองไข่ไก่) (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000027
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสำเร็จรูปแบบสองสีขนาด 100 x 100 ซม. ด้านหน้าสีน้ำตาล ตัวผ้าสีเหลืองไข่ไก่ ด้านบนปักลายเดียวกับตัวผ้าปักทาบลงระหว่างด้านหน้าและตัวผ้า ลายริมโค้งเดินดิ้นสีทอง
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วสีดำมีหน้า ริมปักดิ้นทอง (สั่งทำ)
ราคา 450.00
รหัสสินค้า : 000310
ฮิญาบผ้าไหมแก้วสีดำมีหน้า ขนาด 105 x 105 ซม.<br>
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีส้มอ่อน ปักช่อดอกรอบผืน (พร้อมส่ง)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000430
ฮิญาบผ้าไหมแก้วแบบมีหน้าสีส้มอ่อน ปักช่อดอกรอบผืน ฮิญาบขนาด 105 x 105 ซม.
  Tell a Friend
ฮิญาบมีหน้าสองสี (ชมพูอ่อน-ชมพูอ่อน) ติดเพชรรีด (สังทำ)
ราคา 400.00
รหัสสินค้า : 000268
ผ้าไหมแก้วสีชมพูหวาน ขนาด 105 x 105 ซม.ด้านหน้าสีชมพูอ่อนปักช่อดอก ติดเพชรรีดสีรุ้ง ริมปักลายเล็ก ด้านหลังปักช่อดอกขนาดกลาง
  Tell a Friend
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีเทา ปักดอกไม้ด้านหน้า ติดเพชร (สั่งทำ)
ราคา 500.00
รหัสสินค้า : 000375
ฮิญาบผ้าไหมแก้วมีหน้าสีเทา ปักดอกไม้ด้านหน้า ติดเพชร
  Tell a Friend


Total: 27: